Mulčování - Údržba zeleně, sekání trávy, odvoz odpovadu, kácení stromů, živé ploty Ekoservice

přeskočit navigaci / na obsah

 
 

Zabýváme se:

  • úklid zahrad
  • sečení trávy, hrabání listí
  • likvidace a odvoz odpadu, prořez a kácení stromů
  • terénní úpravy, řez dřevin
  • vertikutace, provzdušnění trávníku
  • postřik proti plevelům a plísním, sekání trávy
  • výsadba stromů, rostlin a keřů
  • technické služby, čištění parkovišť
  • sekání trávníku, hnojení, štěpkování, živé ploty
 
Nacházíte se:
 

Mulčování

Mulčování je způsob udržování trávníku, při kterém není posečená travní hmota odstraněna, ale po důkladném rozmělnění je uložena zpět do trávníku.

Takto vzniklý mulč slouží jako přirozené hnojivo, brání vysychání trávníku a v neposlední řadě odpadá starost s uložením posečené trávy.

Zejména u okrasných trávníků je ale třeba regulovat množství mulče pomocí vertikutace, při častém mulčování totiž nedochází k včasnému rozkladu mulče a jeho postupné hromadění v porostu může způsobit poškození trávníku.

Při udržování ploch zemědělského a technického charakteru (louky, pastviny, letiště, fotovoltaické elektrárny, okolí silnic a železnic...) problém nahromadění mulče odpadá z důvodu menší četnosti mulčování a nižších požadavků na estetiku.